صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آسمان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سبدگردان آسمان 23,029,031,721
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ,سید جواد جمالی 7,158
حسابرس: موسسه حسابرسی دایارهیافت
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,842 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,245,622
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/09 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,217,244
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,217,244
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود